november 14, 2017

Aldri mer høydeskrekk?

Får du høy puls, kaldsvetter og blir litt kvalm når du vet du må malefasaden, rense takrenna for løv eller fjerne istapper fra takkanten? Fortvil ikke – stillaslegen er her for å hjelpe deg bli kvitt den unødvendige høydeskrekken. Følg disse enkle stegene, og opplev at skrekken forsvinner for godt.

Tenk igjennom hva du gjør før du gjør det
Hvis du er arbeidstaker er dette satt i system gjennom kravene til HMS og risikovurdering. Sørg for at HMS-vurderinger er gjennomført for akkurat den jobben du skal utføre, før du går i gang. Sjekk hvilke farer som kan oppstå, og hva du skal gjøre for å unngå disse.

Hvis du er privatperson: bruk sunn fornuft! Virker det du skal gjøre som litt risikabelt? Da er sannsynligheten ganske stor for at det faktisk er ganske farlig. Tenk igjennom måter du kan gjøre jobben på som reduserer farene, og ha også respekt for egne begrensninger. Det er lov til å be om hjelp.

 

Skaff rett utstyr

Hvis du oppdager at jobben du skal gjøre innebærer fare for fall, ta hensyn til dette ved valg av utstyr. Kanskje bør du låne eller skaffe deg en fallsikringssele eller et stillas? Slikt arbeidsutstyr kan tilpasses akkurat det arbeidet du skal gjøre, og trenger ikke være hverken uforholdsmessig dyrt eller vanskelig å bruke.

 

Ta hensyn til arbeidsstedet

Ta hensyn til været; mye vind eller nedbør kan gjøre en ellers trygg jobb svært farlig. Sørg også for at bakken der stige, stillas eller lift står er fast nok til å tåle vekta som blir påført. Husk at mye nedbør eller frost kan påvirke underlaget.

Hvis du skal bruke fallsirkingsutstyr må du sørge for at forankringsstedet tåler kraften som kan bli utviklet i et fall. Hvis det er fare for fall over kant, slik at tauet du er sikret i kan slå mot kanten, sjekk at tauet er konstruert for å tåle dette.

 

Be om hjelp!

Gjør du noe du ikke ha gjort før, be om hjelp! På arbeidsplassen skal du få nødvendig opplæring, og hvis du skal jobbe i stillas, med fallsikringssele eller i lift skal du ha kurs i dette.
Som privatperson kan man søke hjelp hos erfarne venner, naboer eller på internettet – men man kan også ta kontakt med de som selger eller leier ut arbeidsutstyr; de har mye erfaring og kan hjelpe deg både med å velge rett utstyr og med å planlegge jobben du skal gjøre slik at den blir trygg.

 

Fortsatt redd?

Frykt er en naturlig reaksjon på situasjoner vi opplever som farlige. Ikke overse følelsen. Hvis du går i gang med jobben, og føler at det er ubehagelig – snu i tide! Få tak i annet utstyr eller kvalifiserte personer som kan hjelpe deg, slik at arbeidet er trygt, hele tiden.