februar 05, 2018

Behold alle fingrene

Jobber du i byggebransjen, eller bruker sag på en daglig basis? Er du typen som bytter blad uten å dra ut støpselet? Da er sannsynligheten stor for at du kan skade deg skikkelig.

Permanent skade på fingre og hender er ingen spøk. De fleste som har jobbet innenfor bygg- og anlegg har opplevd skader i på sett og vis, i større eller mindre grad. I 2016 var det over 2000 arbeidsulykker med kutt eller stikkskader som ble meldt inn til arbeidstilsynet. Mange av disse skjer på grunn av uforsvarlig bruk av verktøyet, eller bruk uten tilstrekkelig opplæring.

Skader kan være permanente

Det er viktig å tenke over at skader som er påført av mindre verktøy kan gjøre deg permanent handicappet. En skade du må leve med resten av livet. Mange tenker ikke over hvilken konsekvens dette har, både for en selv, og for de personene rundt. Har du opptrådt uforsvarlig, kan det i verste fall gjøre at forsikringsselskapet ikke dekker skadene, og du kan bli kraftig finansielt belastet.

Men det er ofte ikke de store tilfellene hvor vi er mest uforsiktige. Bare tenk på når du skal bytte blad på en stikksag. De fleste tenker at de er forsiktige og at de derfor ikke trenger å trekke ut ledningen eller ta ut batteriet før de bytter. Men dette er en av de situasjonene hvor det er skal så utrolig lite til før du faktisk kan påføre deg skader på hender og fingre som er uopprettelige.

Alltid tenk sikkerhet

Det kan være fristende å ta snarveier, spesielt når man har tidsfrister eller når man skal gjøre seg fort ferdig før helgen. Det er i slike tilfeller at ulykker blir forårsaket. Tenk sikkerhet når du jobber, og aldri utfør arbeid som kan være farlig. Her en noen gode råd for deg som skal bruke håndverktøy:

-          Sørg alltid for å gjennomføre risikoanalyser, dette er med på å lokalisere elementer som kan være farlige for deg og dine kolleger

-          Fjern alltid strømkilden, trykkluft eller lignende før du bytter blader eller utfører vedlikehold

-          Ha tilstrekkelig opplæring for det verktøyet du skal benytte – aldri utfør en jobb som du ikke har fått opplæring til

-          Er du usikker på hvordan du skal gå frem? Les alltid brukerveiledningen til verktøyet

 

Myndigheten krever i henhold til forskrift om utførelse av arbeid, §10-2, at arbeidstaker skal ha tilstrekkelig dokumentert opplæring, både praktisk og teoretisk, i bruk av håndverktøy.

Lær hvordan du kan bruke håndverktøy på en sikker måte, uten å risikere liv og lemmer. Ta Instant Norges kurs i bruk av farlige håndverktøy.

http://www.instant.no/Opplaering/Farlig-haandverktoey-sikkerhetskurs

Husk! Det er aldri noe som er så viktig å gjøre at det skal gå utover sikkerheten; arbeid alltid sikkert!