august 13, 2021

Behov for praktisk opplæring?

Har du behov for praktisk opplæring innen bruk av lift (personløfter), fallsikringsutstyr, stillas eller varme arbeider (slokkeøvelse)? Vi tilbyr nå praktisk opplæring på våre lokasjoner i Vestby, Bergen og Trondheim på fastsatte datoer i høst og vinter. Komplett oversikt over kurs, datoer og påmelding finner du her.

Norske myndigheter krever at arbeidstakere kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstaker har den nødvendige opplæring. Vi er en seriøs leverandør av disse kursene og kan bistå både med teoretisk og praktisk opplæring. Kursene gjennomføres av kompetente instruktører med evnen til å undervise på en enkel og pedagogisk måte, samt at vi tar smittevernhensyn på høyeste alvor.

I tillegg til norsk, kan vi også tilby den praktiske opplæringen på engelsk, polsk og litauisk på enkelte lokasjoner.