januar 06, 2016

Bruker du stillas?

Arbeidstakere som skal bruke stillas skal fra 1.1.16 ha opplæring i bruk av stillaset (ikke kun de som skal montere). Vi har tilrettelagt et eget brukerkurs for stillas - les mer og logg deg på www.brukerkurs.no

Kurset er dokumentert opplæring i henhold til Arbeidsmiljøloven og fire forskrifter: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, Arbeidsplassforskriften, Forskrift om utførelse av arbeid, og Produsentforskriften (tidligere Forskrift for bruk av arbeidsutstyr). Disse forskriftene stiller krav til arbeid i høyden. For å kunne jobbe i et stillas kreves det dokumentert opplæring i henhold til de fire forskriftene. Det er arbeidsgivers ansvar at alt personell som arbeider med stillas skal ha dokumentert opplæring.

Dette kurset er tilgjengelig på norsk, litauisk, engelsk og polsk