november 23, 2020

Eksponert for asbest på jobben?

Jobber du i miljøer hvor du kan være eksponert for asbest? Mange vil nok være usikre på dette spørsmålet fordi det er ikke alltid lett å vite om et materiale kan være asbestholdig. Noen ganger så finner man ut etter at man har tatt hull i plater eller åpnet opp rør, og asbeststøv allerede har blitt spredd. Uavhengig av om dette er innendørs eller utendørs, så skal man følge prosedyrer for å forhindre skader.  

Grupper som er vesentlig utsatt for asbesteksponering er f.eks: snekkere, rørleggere, isolatører, elektrikere, rivningsarbeidere, taktekkere, vaktmestre, innsatspersonell, fagarbeidere innen VVS, teppeleggere med flere.

 

Informasjonskurs i asbest er for de yrkesgruppene og individer som kan komme i kontakt med asbestholdig materiale. Kunnskap om asbest, hvor man finner det og kjennskap til hvilke forhåndsregler å ta ved funn av asbest kan redde liv. Dette kursert er relevant for alle. Arbeidstilsynet krever at arbeidstakere får opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en trygg måte. Gjennom vårt informasjonskurs i asbest (nettkurs) får du kunnskap om hva asbest er og hvordan du kan oppdage det. For å kunne håndtere asbest, må dette gjøres av et godkjent saneringsfirma.

 

Kurset lærer deg om asbest, om historikken og farene knyttet til materialet, hvor vi finner asbest og hvordan man kan identifisere asbestholdige produkter. Man lærer om de lover og regler som gjelder for asbest, samt kravene som stilles til både arbeidstaker og arbeidsgiver. Kurset gir deg også kunnskapen som kreves for å vite om farene med asbest, slik at man kan unngå både uhell og farer som asbest medfører.

 

Meld deg opp på kurset her: Informasjonskurs i asbest.