desember 21, 2017

Farlig håndverktøy sikkerhetskurs - engelsk

Da kan vi endelig tilby farlig håndverktøykurs på engelsk. Vårt sikkerhetskurs i bruk av farlig håndverktøy tilfredsstiller kravene til dokumentert opplæring i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid §10-2, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, og Internkontrollforskriften.

Norske myndigheter pålegger arbeidsgiver å sikre at alle arbeidstakere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som anses som farlig, eller krever særlig forsiktighet ved bruk. For å ha rett til å bruke en farlig håndverktøy skal bruker ha praktisk og teoretisk opplæring.

 

Les mer on kurset om bruk farlig håndverktøy her (engelsk versjon).