november 12, 2018

Fysiske skader i byggenæringen

Tidlig i november ble den fjerde årlige rapporten  over skader og yrkesrelatert sykdom i bygge- og anleggsbransjen publisert. Rapporten sammenligner  bygg og anleggsbransjen mot andre bransjer når det gjelder arbeidseksponering og helseproblemer for ansatte.

Her kommer frem at ansatte i bransjen er overrepresentert når det gjelder å bli utsatt for belastende fysiske faktorer, i tillegg til  forekomsten av mobbing. Til gjengjeld blir det meldt inn at psykososiale og organisatoriske arbeidsforhold er mer gunstig enn andre bransjer.

I tillegg går rapporten nærmere inn på tre andre viktige områder;

  • Arbeidsmiljø og helse blant innvandrere i håndverksyrker 
  • Arbeidsskader og arbeidsskadedødsfall i bygge‐ og anleggsvirksomheter
  • Dødsulykker i pukkverk, steinbrudd og sandtak

Du kan finne hele rapporten her.