januar 23, 2018

Hva er egentlig kravene til anhuker, stropper og signalgiver?

Hvis du arbeider med løfteredskaper, så har du sikkert hørt om G11-kurs før. Kanskje har du til og med vært på et slikt kurs en gang? Men hva er egentlig dagens krav til deg som ikke skal bruke selve kranen, men som skal anhuke lasten, stroppe den, eller som skal stå for signalgivningen?

I 2013 endret forskriftene seg. Kravene til G11-kurs bortfalt. I stedet kom det krav om at anhuker, stropper og signalgiver som et minimum skal ha dokumentert sikkerhetsopplæring, i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 10-1, hvis det følger av arbeidsgivers risikovurdering.

Når man skal bruke løfteredskaper som krever at man er særlig forsiktig, må man altså ha fått opplæring.

Opplæringen skal være praktisk og teoretisk, og skal blant annet omfatte oppbygging av utstyret, sikker og korrekt bruk, vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal dokumenteres.

Arbeidsgiver kan kun bruke deg til å anhuke, stroppe eller gi signaler, hvis du har fått opplæring i å utføre slike oppgaver med det aktuelle løfteredskapet.

Det er krav om såkalt «utstyrsspesifikk opplæring» etter § 10-4. Det vil si at man skal ha fått opplæring i akkurat det utstyret man skal bruke – så selv om man kan anhuke en type løfteredskap, vil en ny redskapstype kunne medføre nye krav til opplæring.

 

Trenger du dokumentert opplæring i bruk av løfteredskap? Sjekk ut vårt kurs på: https://instantkurs.no/kurs/lofteredskap-stroppekurs/