november 20, 2018

Hva gjør du om du oppdager Asbest?

Det er ikke alltid lett å vite om et materiale kan være asbestholdig. Noen ganger så finner man ut etter at man har tatt hull i plater eller åpnet opp rør, og asbeststøv allerede har blitt spredd. Uavhengig av om dette er innendørs eller utendørs, så skal man følge prosedyrer for å forhindre skader.  Det viktigste man må passe på:

  • Hold asbesten i rommet - Noe av det viktigste er å sørge for at man ikke sprer fibrene videre. Dersom man i stor grad klarer å holde asbesten i rommet hvor uhellet har skjedd, sparer man mye tid og ressurser, samtidig som man forhindrer at disse kan gjøre skade på andre.
  • Ikke spre asbesten videre. La alt verktøy ligge, lukke dører og gå raskeste veien ut. Sørg for at ingen andre ferdes i området. Avsperring er viktig slik at uvedkommende ikke beveger seg inn på områder før det er trygt. Det kan medføre en spredning av asbestfiber, og at de utsetter seg selv og andre for fare.
  • Rommet må renses: Rom hvor asbestfiber blir frigjort innendørs ved feil, bør luftes ved bruk av luftrenser. Dette skal gjøres av godkjent sanerer, og det bør i hvert fall stå på et par dager for å være sikker på at mest mulig av fibrene er fjernet. Utendørs så vil luftutskifting som regel sørge for dette naturlig.
  • Arbeidstøy: dette skal rengjøres forsvarlig av sertifisert aktør, og må ikke bringes hjem for vask dersom man blir utsatt for asbesteksponering.
  • Analysering: For å være sikker på at det er Asbest, må analyser gjøres på innholdet av et laboratorium.

 

Et arbeidslag drev med rivning innendørs, når en kollega stopper arbeidet og sier at alle må ut – her er det asbest som er frigjort. De to som arbeider inne i rommet går da i stedet for å legge alt fra seg, og lukke rommet, inn i rommene ved siden av for å legge fra seg verktøy og pakke sammen.

Dette medførte at flere rom og verktøy ble kontaminert av asbeststøv, og i stedet for gangen og det ene rommet, måtte hele etasjen saneres i stedet.

Ikke bare ble dette dyrt fordi man måtte utføre flere tester, men selve saneringsarbeidet ble mer innviklet, og det tok lenger tid før arbeiderne kunne starte opp igjen arbeidet.

Uansett hva som skjer, så skal asbest saneres forsvarlig. Det er kun personell som er godkjent for sanering som kan utføre dette.

 

Ønsker du å lære mer om asbest, kan Instant Norges  informasjonskurs i Asbest være noe for deg.
Vi tilbyr også asbestsaneringskurs for de som ønsker å søke om tillatelse til arbeid med Asbest fra Arbeidstilsynet