februar 20, 2020

Jobber du nær asbest?

Det er ikke alltid lett å vite om et materiale kan være asbestholdig. Noen ganger så finner man ut etter at man har tatt hull i plater eller åpnet opp rør, og asbeststøv allerede har blitt spredd. Uavhengig av om dette er innendørs eller utendørs, så skal man følge prosedyrer for å forhindre skader.

Bare to til fire ukers eksponering for asbest kan gi uhelbredelig kreft, i følge dansk legevitenskap. En vitenskapelig artikkel, publisert i «Ugeskrift for Læger» viser at asbest kan gi uhelbredelig lungehinnekreft etter en langt kortere eksponering enn tidligere antatt. Det skriver avisen.dk.

At asbest er farlig, er på ingen måte nytt. På 80-tallet ble derfor materialet, som tidligere ble brukt til isolering av bygg, forbudt. Men ifølge Rolf Petersen, overlege på Slagelse Sykehus i Danmark, er det overaskende at såpass korte perioder med eksponering er så farlige.– Det skal svært lite eksponering til for å øke risikoen for lungehinnekreft, sier han til avisen. Og understreker at lungehinnekreft er en sjelden, men veldig alvorlig sykdom som i de fleste tilfeller resulterer i død i løpet av et år. Så om man skal jobbe i bygg der man frykter at det kan være asbest, bør man alltid beskytte seg (kilde TU).

Arbeidstilsynet krever at arbeidstakere får opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en trygg måte. Gjennom vårt informasjonskurs i asbest (nettkurs) får du kunnskap om hva asbest er og hvordan du kan oppdage det. For å kunne håndtere asbest, må dette gjøres av et godkjent saneringsfirma.

Kurset lærer deg om asbest, om historikken og farene knyttet til materialet, hvor vi finner asbest og hvordan man kan identifisere asbestholdige produkter. Man lærer om de lover og regler som gjelder for asbest, samt kravene som stilles til både arbeidstaker og arbeidsgiver. Kurset gir deg også kunnskapen som kreves for å vite om farene med asbest, slik at man kan unngå både uhell og farer som asbest medfører.

 

Linker: Informasjonskurs i asbest