september 19, 2017

Løfteredskap og anhuking - råd

De fleste vet hva en stropper, signalgiver og anhuker er, og kanskje også hva som ligger i begrepet løfteredskap. Men ser man nærmere på rollene og ansvaret til stroppere, signalgivere og anhukere finner man mange forholdsregler og forskrifter som må følges. Det samme gjelder løfteredskap, et begrep som dekker et stort område av redskaper. I denne artikkelen skal vi hjelpe deg med å få litt mer innsikt innen disse rollene og begrepene.

Når det gjelder selve bruken av løfteredskaper er dette hovedsakelig stropper og anhukers område. Det er disse som har ansvaret for å stroppe lasten og feste den til krankroken.

Signalgiver er personen som har kontakt med kranfører og har ansvaret for å guide lasten trygt ved bruk av tegn eller radio. Det er også viktig at signalgiver har god oversikt over området rundt løfteoperasjonen, og passer på at arbeidskolleger befinner seg på trygge områder.

Felles for disse rollene er at alle skal delta i planleggingen av en løfteoperasjon.

Det er ikke uten grunn at lov og forskrifter setter strenge krav til stroppere, anhukere og signalgivere. Dette er vanskelig og potensielt farlig arbeide og det er viktig at det er kompetente personer med god opplæring som utfører oppgavene. Det er også viktig å utføre en god risikovurdering, det kan du lese mer om her.

Løfteredskaper er et bredt begrep og betyr i hovedsak komponenter eller utstyr som ikke er påmontert maskinen og som gjør det mulig å gripe lasten. Dette betyr altså at heisekraner og andre løftemaskiner ikke regnes som løfteredskap.

Eksempler på løfteredskaper kan være kjettinger, tau, stropper, sjakler, ringer m.m.

I bruken av løfteredskaper er det mange forholdsregler som må tas, og kanskje overraskende nok, en del utregning. Blant annet av lastens vekt, arbeidsvinkel og tyngdepunkt. Det er også mange regler for bruken av løfteredskaper, og derfor mye som skal følge med redskapet: samsvarserklæring, sertifikat/bruksattest, merkebrikke med blant annet WLL(Working Load Limit), CE-merke, sikkerhetsfaktor osv.

Noen forholdsregler ser du her:

 

Man skal ikke:

Laste tyngre enn det redskapene er beregnet for å tåle

Oppholde seg under lasten som blir løftet

Bruke komponenter som ikke tilfredsstiller kravene lasten stiller

Gjennomføre løft under værforhold som gjør løftet svært utrygt

 

 

Man skal alltid:

Sørge for at de som gjennomfører løftet har nødvendig kompetanse

Ha tydelig kommunikasjon mellom anhuker/signalgiver og kranfører

Forsikre seg om at arbeidsvinkelen er tilpasset løftet

 

Det er viktig å ikke ta i bruk løfteredskap som ikke blir levert med den nødvendige dokumentasjonen satt som krav av lov og forskrifter.

Rollene til signalgivere, anhukere og stroppere, samt begrepet løfteredskaper, er omfattende. Derfor anbefaler vi at man tar kurs for å få god nok opplæring og kompetanse for å utføre trygge løfteoperasjoner (kurs i stropp og anhukning). Dette kurset kan du lese mer om her.