juli 17, 2015

Råd og tips

Vi har lansert en ny tjeneste på Instant.no som heter «Råd og Tips». Her har vi lagt inn mange nyttige artikler som kan være til stor hjelp for våre lesere.

Du finner blant annet: Informasjon om regelverket når du monterer stillas, HMS på ett minutt, hvordan vedlikeholde lift-batterier om vinteren, sjekkliste for praktisk opplæring i lift og informasjon om typegodkjenning av stillas. Vi håper våre lesere vil bruke våre nettsider som en nyttig ressurs til informasjon. Råd og tips siden vil fortløpende bli oppdatert.