juni 22, 2017

Risikovurdering - arbeid i høyden

De fleste vet hva en risikovurdering er, med det er likevel mange som sliter med å faktisk foreta en grundig og dokumentert vurdering i sin bedrift. Det er ikke alltid like lett å vite akkurat hva man skal se etter og vurdere. I denne artikkelen finner du forslag til en rekke konkrete spørsmål man bør stille ved risikovurdering av arbeid i stillas og ved arbeid i lift, som kan gjøre din risikovurdering litt enklere. Husk å tilpasse vurderingen til den konkrete arbeidssituasjonen.

Risikovurdering

Arbeidsgiver er ansvarlig for at det gjennomføres risikovurderinger i bedriften. Risikovurderingen skal inneholde målinger av faktorer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet. Hvordan og hvor omfattende vurderingen er, vil bero på omfanget av farene og problemene som foreligger, eller kan forekomme.

Risikovurdering skal utføres for alle deler av jobben: fra den daglige arbeidssituasjonen, til situasjoner som kun skjer sporadisk eller én gang.

I en enkel risikoanalyse stilles følgende spørsmål:

  • Hva kan gå galt?
  • Hvor sannsynlig er det at det går galt?
  • Hva er konsekvensen av at det går galt?

Når man har gjennomført risikovurdering, skal det iverksettes tiltak for å fjerne eller motvirke risikofaktorer.

 

Risiko ved arbeid i høyden

Når man arbeider i høyden vil det som regel foreligge mange farer man må vurdere og ta hensyn til før man går i gang med arbeidet. Vurderingene skal være grundige, og ta hensyn til den konkrete arbeidssituasjonen: altså hvem som skal gjøre jobben, hva som skal gjøres, hvor arbeidet skal skje og med hvilket utstyr.

En liste med forslag til konkrete spørsmål finner du her for stillas / personløfter.