juni 25, 2015

Ta liftkurs på nett i sommer?

Vet du at Instant Norge tilbyr opplæring på nett? Et av de mest populære kursene er vårt Liftkurs som gir deltakerne personløfterbevis ved bestått eksamen og dokumentert praksis.

Lift er et svært praktisk hjelpemiddel i mange arbeidssituasjoner, men som med alt arbeid i høyden innebærer det en viss risiko. Denne risikoen kan minimeres ved å sørge for at alle som benytter liften har fått god og grundig opplæring. I Norge er det i tillegg et lovpålagt krav om at alle arbeidstakere som benytter lift skal ha dokumentert opplæring i dette.

Opplæring behøver ikke å være hverken dyrt eller komplisert!

Vårt kurstilbud på nett betyr at du kan få opplæring hvor som helst og når som helst. Du kan logge deg inn og ut av kurset slik du selv ønsker. Noen tar hele kurset på én dag, andre velger å dele det opp, og ta litt nå og da. På samme måte kan du også velge om du vil ta kurset på kontoret, i sofaen hjemme eller på hytta: det eneste du trenger er internettilgang.

Kurset passer både for deg som har mange års erfaring med lifter og trenger dokumentasjon, og for deg som ikke har erfaring med lift fra før. I kurset gjennomgår man lover og forskrifter, oppbygging og bruk av ulike lifter, sikkerhet og vedlikehold av liften, samt grunnleggende innføring i førstehjelp.

Bruk noen timer av sommerdagene på å øke din kompetanse - enkelt og på dine egne premisser.

Ta personløfterkurs på: http://brukerkurs.no/