Pris forespørsel

Vårt nettbaserte løfteredskapskurs gir dokumentert opplæring i henhold til Forskriften om organisering, ledelse og medvirkning, Internkontrollforskriften, Forskriften om utførelse av arbeid, Maskinforskriften, Byggherreforskriften og Arbeidsplassforskriften.

 

I kurset lærer man om HMS og det regelverket som gjelder for arbeidsplasser der det utføres løft. Det gis også en grundig innføring i arbeidsoppgavene til en stropper, anhuker og signalgiver, samt de løfteredskaper som blir brukt til å utføre oppgavene.

 

Dette løfteredskapskurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk og litauisk. Kurset tilfredstiller kravet til dokumentert opplæring iht. forskrift.

 

Oppbygging:

  • Det offentlige regelverket
  • Signalgivning
  • Terminologi
  • Løfteredskaper
  • Førstehjelp
  • Eksamen

Fullføringsregler- Eksamen må bestås

 

 

Registrer deg nå

Pris: 1 990,- NOK

Besøk oss på www.instantkurs.no