Pris forespørsel

Vi kan organisere praktisk opplæring for grupper på forespørsel. Praktisk opplæring skal gis av en kompetent person med minst tilsvarende kompetanse. Den praktiske opplæringen skal gjøre kursdeltakeren i stand til å utøve sine arbeidsoppgaver trygt. Brukeren skal motta full opplæring i trygg og riktig bruk av utstyret, med særlig fokus på korrekt bruk i henhold til brukermanual, samt gjennomgang av eventuelle verneinnretninger. Enkelte av kursene har veiledende sjekklister.