Pris forespørsel

Stillaskurs 2-5 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-2. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra 2 meter og inntil 5 meter.

 

I forskriften gjeldende fra 1.1.2016 skal alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 meter (øverste stillasgulv) er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring. Stillaskurset er et kvalitetssikret 7,5-timer langt teorikurs i stillasbygging. Man kan gjennomføre kurset når og hvor man vil, så lenge det finnes internettilgang. Underveis må man svare på flervalgsoppgaver og til slutt må du gjennom en sluttprøve. For å få godkjent kurset må man bestå sluttprøven.

 

Hovedtemaene i kurset så dekker kurset disse områdene:
Ansvar – ansvarsforhold, de ulike aktørenes ansvar.
Lover og regler
Forskrifter
Stillasteori
Generelt ved montering av stillas
Montering av ulike typer stillas

 

Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis. Dersom man ønsker å få utstedt stillasbygger-sertifikat må man i tillegg dokumentere følgende: 7,5 timer praktisk opplæring av kompetent person.
Dette kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, litauisk og polsk.

 

Registrer deg nå

Pris: 1 990,- NOK

Besøk oss på www.instantkurs.no