mai 12, 2015

5 spørsmål som kan redde liv

Arbeid i høyden er farlig. Arbeidstilsynets statistikk viser at mer enn hvert fjerde arbeidsskadedødsfall i bygg- og anleggsbransjen skyldes fall.[1]

Fallsikringsutstyr er et svært nyttig personlig verneutstyr, som enkelt kan bidra til å gjøre arbeidshverdagen tryggere. Vi anbefaler bruk av fallsikringsutstyr i lifter og i stillas.

Her er de 5 vanligste spørsmålene vi får om fallsikring, og våre svar. Bruker du riktig utstyr - og bruker du utstyret korrekt - kan det redde livet ditt.

Husk at du kan ta fallsikringskurs via vår nettside www.brukerkurs.no.

1.       Er det påbudt med bruk av fallsikringsutstyr?

Utgangspunktet er enkelt: det er ikke påbudt med bruk av fallsikringsutstyr.

Men: arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne har en trygg arbeidshverdag og får nødvendig personlig verneutstyr. En risikovurdering av arbeidet kan konkludere med at det er nødvendig med bruk av fallsikringsutstyr. Arbeidsgiver skal i så fall sørge for at du får slikt utstyr, samt at du får opplæring og øvelse i å bruke det.

 

2.       Når bør jeg bruke fallsikringsutstyr?

I enhver situasjon hvor det foreligger en mulighet for fall, bør det vurderes om det er nødvendig med bruk av fallsikringsutstyr. Er det fare for fall på 2 meter eller mer skal fallsikringsutstyr benyttes. I noen situasjoner kan det være nødvendig med fallsikringsutstyr selv med fare for fall på under 2 meter.

Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for at arbeidet du utfører er trygt. Når arbeidet medfører fare for fall, vil bruk av fallsikringsutstyr være en naturlig del av virksomhetens HMS.

 

3.       Hvor skal jeg forankre utstyret i en lift?

Mange lifter har et eget forankringspunkt. Hvor forankringspunktet er, står beskrevet i brukermanualen. De fleste nyere lifter har en «trekant» i hjørnene, hvor man skal feste utstyret. Benytt alltid angitt festepunkt, slik at du vet at utstyret er forsvarlig festet.

 

4.       Hvem kan benytte fallsikringsutstyr?

Som privatperson kan hvem som helst benytte fallsikringsutstyr.

Som arbeidstaker kan kun de som har opplæring benytte slikt utstyr. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidstakerne får nødvendig opplæring og øvelse.[1] Arbeidstakerne bør ha gjennomgått kurs i fallsikring.

 

5.       Hvordan vet jeg om utstyret mitt er trygt?

Det er to viktige ting man må huske på når man benytter fallsikringsutstyr:

  • Sjekk at utstyret er CE-merket, da vet du at det oppfyller strenge kvalitetskrav.
  • Sjekk at utstyret passer til deg. Det skal kunne justeres slik at det sitter stramt på kroppen.

 

 

[1] KOMPASS Tema nr. 3 2015 s. 29

[1] Arbeidsmiljøloven § 3-2 (2), og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 8-1.