mai 26, 2017

Grunnleggende krav til arbeid i høyden - fallsikring

Arbeidstilsynet har varsler at de vil gi flere og strengere gebyrer for ulovlig arbeid i høyden fremover. Arbeidstilsynet har også varslet en økning i antall tilsyn i tiden fremmover.  Man må forvente at et brudd på bestemmelser som gjelder arbeid i høyden som regel vil være på minimum 50 000 kroner. Det er bare én måte å unngå rekordbøtene på: ved å følge regelverket. Men det kan være vanskelig å ha full oversikt over hvilke krav som stilles til de  ulike formene for arbeid i høyden. Under finner du derfor en liste som kan hjelpe deg med å vite hvilke krav som skal være oppfylt ved arbeid med fallsikringsutstyr.

Fallsikring

 • Fallsikringsutstyret:
  • Skal være CE-merket
  • Skal passe til den enkelte brukeren
  • Skal være tilpasset arbeidet
  • Skal kontrolleres jevnlig
  • Skal benyttes i samsvar med brukerveiledningen

 

 • Bruker av fallsikringsutstyr skal ha dokumentert praktisk og teoretisk opplæring

 

Når arbeid blir stanset av Arbeidstilsynet grunnet manglende opplæring eller liknende, så er det ikke bare boten, men også forsinkelsene som oppstår og det som medfører av tapt anseelse

Husk at det alltid er ditt eget ansvar å følge med på hvilke krav som gjelder for akkurat deg. Sidene www.regelhjelp.no og www.lovdata.no kan hjelpe deg med å holde deg oppdatert på endringer.

Husk også at du kan ta opplæring på nett her.