mars 09, 2015

HMS på ett minutt

Vi er godt i gang med det nye året, og det kan være lurt å gjennomgå arbeidsrutiner. Det er særlig viktig med et godt HMS-system.

HMS-systemet trenger ikke alltid å være omfattende: det viktigste er at det kartlegger utfordringer og farer, og bidrar til tiltak for å minske disse. HMS-systemet skal tilpasses den enkelte virksomhet.

Hvis du trenger en liten oppfriskning av hva HMS går ut på; ta en titt på vår presentasjon av «HMS på 1 minutt». Dette er en steg-for-steg oversikt over hvordan man vanligvis går fram med HMS.

Hold også et øye med våre kurssider – i løpt av våren presenteres hele 3 nye HMS-kurs!

HMS på 1 minutt

  1. Arbeidsgiver har ansvaret for HMS og skal ta initiativet til å starte arbeidet. Prosessen skjer i samarbeid med arbeidstakerne.
  2. Finn frem til de lover og regler som gjelder for virksomheten. Legg de til som bokmerke på PCen, eller ha de lett tilgjengelig på annen måte.
  3. Sett mål for arbeidet med HMS: både generelle, langsiktige mål og konkrete delmål.*
  4. Lag oversikt over virksomheten.* Skriv ned hvordan bedriften er organisert og hvem som har ansvaret for å følge opp HMS-spørsmål.
  5. Samle og systematiser dokumentasjon på de rutinene som allerede finnes i virksomheten.
  6. Kartlegg farer og problemer.* Utfør risikovurdering tilpasset din virksomhet. Spørsmål vil typisk være:

-      Hva kan gå galt?

-      Hva er konsekvensen hvis det skjer?

-      Hva er sannsynligheten for at det skjer?

-      Hva kan vi gjøre for å forhindre det?

-      Hvordan kan vi redusere konsekvensene hvis det likevel skulle skje?

  1. Lag en handlingsplan på bakgrunn av kartleggingen. Planen skal vise hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal være gjort.
  2. Gjennomfør tiltak og skap rutiner.*
  3. Ha systematisk gjennomgang og oppfølging av systemet jevnlig, og minst 1 gang i året.* Vurder om tiltakene fungerer i praksis, om det har oppstått nye utfordringer og om noen tiltak bør endres.

*Dette må dokumenteres skriftlig

Nyttige nettsider:

-      www.lovdata.no

-      www.regelhjelp.no

-      www.arbeidstilsynet.no