november 09, 2015

Hvorfor sløse bort lønnsomheten?

På bygge- og anleggsplasser er det ikke uvanlig at håndteringen av materialet er betydelig dyrere enn selve prisen på materialet. Oppbevaring, transport og montasje av materiell legger beslag på ressurser og arbeidstid. I tillegg er dette ofte prosesser som kan gå ut over arbeidstakernes helse, som på lengre sikt kan lede til flere sykemeldinger og hyppig utskiftning av personell.

De siste årene har det vært et stadig større fokus på strømlinjeformede arbeidsprosesser i bransjen. Man ønsker å tilrettelegge for prosesser som kan foregå i sammenhengende etapper. Målet er å sørge for at man så enkelt og ergonomisk som mulig kan ta i bruk det materialet man trenger, og samtidig hindre «dødtid» på arbeidsplassen.

I stedet for at to av arbeidstakerne dine benytter hele arbeidsdagen på å løfte én og én gipsplate til arbeidsstedet, se for deg at du har en prosess der man ved hjelp av transportvogn eller platetransportvogn enkelt og raskt flytter platene til arbeidsstedet. Man senker transportvognen slik at platene blir liggende på gipsbukker fram til de tas i bruk, eksempelvis ved hjelp av plateholdere. Arbeidstakerne dine sparer tid og slipper ergonomisk utfordrende arbeid. Du sørger for at prosjektet blir gjennomført så fort som mulig, og kan bruke den arbeidskraften du har til rådighet der den virkelig trengs.

Og i stedet for å bruke mange arbeidstakere og mye utstyr når du skal montere vinduer, kan du la en glassheis gjøre nesten hele jobben for deg. Dette er en enkel måte å omgjøre en komplisert og kostnadskrevende prosess til en enkel del av prosjektet, samtidig som du reduserer risikoen for ødeleggelser.

En masteroppgave fra Sverige har funnet at effektiv gipshåndtering vil kunne spare deg for kostnader opp til 67 %. Forskningen viste også at riktig verktøy og gjennomtenkte prosesser kan halvere tiden man bruker på gipshåndtering!

Instant Norges materialhåndteringsprodukter kan forhindre at du sløser med dine ressurser. Hva venter du på? Du finner produktene våre her