mai 26, 2017

Grunnleggende krav til arbeid i høyden - lift

Arbeidstilsynet har varsler at de vil gi flere og strengere gebyrer for ulovlig arbeid i høyden fremover. Arbeidstilsynet har også varslet en økning i antall tilsyn i tiden fremmover.  Man må forvente at et brudd på bestemmelser som gjelder arbeid i høyden som regel vil være på minimum 50 000 kroner. Det er bare én måte å unngå rekordbøtene på: ved å følge regelverket. Men det kan være vanskelig å ha full oversikt over hvilke krav som stilles til de  ulike formene for arbeid i høyden. Under finner du derfor en liste som kan hjelpe deg med å vite hvilke krav som skal være oppfylt ved arbeid med lift.

 • Liften:
  • Skal være CE-merket
  • Skal kontrolleres årlig av sakkyndig
  • Skal være egnet til det arbeidet som skal utføres
  • Skal ha brukermanual som følger liften
  • Skal ha overlastsystem og nødsenk

 

 • Liftbruker skal ha dokumentert praktisk og teoretisk opplæring