november 03, 2014

Nasjonal sikkerhetsmåned - fokus på sikkerhet

Hver juni feirer National Safety Council «Nasjonal sikkerhetsmåned» som en tid til å bringe oppmerksomhet til viktige sikkerhetsaspekter. Hele denne måneden, fremhever IPAF viktig sikkerhetsinformasjon som er knyttet til plattformarbeid - Instant Norge er medlem av IPAF og ønsker å øke bidra med å øke denne bevisstheten. Klikk for mer.

Hele denne måneden, fremhever IPAF viktig sikkerhetsinformasjon som er knyttet til plattformarbeid og gir deg de ressursene du trenger for å sette sikkerheten først hele året. Den største årsaken til dødsfall på arbeidsplassen er fall fra høyde. AWP-er kan være en viktig del av løsningen på dette problemet.
 
 Det er en risk i noen jobbsituasjoner at operatører av personløftere (spesielt av bom-type) blir fanget / klemt mellom personløfter-plattformen / kurven og en overliggende hindring.

 

Her er 10 måter å redusere risikoen på:

► Planlegg lift-ruten nøye

► Velg type lift nøye

► Sørg for at familiariseringen er spesifikk

► Sørg for gode bakkeforhold

► Sørg for god synlighet i høyden

► Minimer distraksjoner

► Ikke blokker lift-kontroller

► Senk farten, ikke bøy deg over kontrollene og se

► Ikke overstyr lift-kontroller eller bruk feil lift

► Øv deg på redningsprosedyrer

 

 For mer informasjon og detaljer om hvordan man skal følge disse metodene for å redusere risikoen, sørg for å lese IPAFs fulle Best Practices Guidance for AWPs: Avoiding Trapping/Crushing Injuries.  Denne guiden gir klarhet om sikker bruk av lifter, inkludert planlegging, valg av utstyr, opplæring, formidling av informasjon, familiarisering, sikker bruk, tilsyn og øving av redningsprosedyrer, samt overvåkning av hele prosessen.

 
 Når de er brukt riktig, er personløftere en av de sikreste metodene for arbeid i høyden. Ved å følge disse enkle metodene for å redusere risikoen for fangst/klemskader, vil du gjøre bransjen vår enda tryggere!