november 04, 2013

Viktig å tenke på for stillasbyggere

Som arbeidsgiver skal du forsikre deg om at stillas som stilles til rådighet for arbeidstakeren egner seg for arbeidet og er tilpasset arbeidsoperasjonene og arbeidstakerne. Stillaset skal ha den styrke og stabilitet som kreves for alle brukere av stillaset. Les mer om viktige ting å tenke på for stillasbyggere- og brukere.

Viktig å tenke på for stillasbyggere

Arbeidsgiver skal forsikre seg om at stillas som stilles til rådighet for arbeidstakere egner seg for arbeidet og er tilpasset arbeidsoperasjonene og arbeidstakerne. Stillaset skal ha den styrke og stabilitet som kreves for at alle brukere av stillaset er trygge hele tiden. Her kan du lese mer om viktige ting å tenke på for stillasbyggere og brukere.

Viktig å tenke på for stillasmontører og brukere:

 • Har stillaset den styrke og stabilitet som kreves for å oppfylle lovpålagte krav?
 • Er stillaset kontrollert før det tas i bruk, etter uvær og når det har vært ute av bruk en uke eller mer?
 • Hvis man monterer et stillas over 2 m plattformhøyde: er montasjen utført av stillasmontør med tilstrekkelig, dokumentert opplæring?
 • Er monteringsveiledningen fulgt, og gjort tilgjengelig for montør og bruker?
 • Er riktig stillas og belastningsklasse valgt?
 • Kontrollerer man jevnlig om det har skjedd setninger i grunnen? Kompenser eventuelt med justerbare bein.
 • Skal der graves i nærheten av stillaset?
 • Er tilbakefylling foretatt der stillaset skal stå?
 • Er det fare for påkjørsel?
 • Er det tatt hensyn til eventuelle strømførende ledninger?
 • Skal flere arbeidsgivere benytte stillaset?
 • Har stillasbrukerne fått opplæring i bruk av stillaset?
 • Er det åpninger som er større enn 30 cm mellom stillaset og bygningen?
 • Er det tatt hensyn til trafikanter under bygging, endring og demontering av stillaset?
 • Er stillaset bygget i godkjent materiell? Er delene uten deformiteter og stor slitasje?
 • Er stillaset tydelig skiltet med navn og eier, stillasmontør, arbeidsgiver, evt. utleier og tillatt last?
 • Er stillaset skikkelig fundamentert og forsvarlig forankret?
 • Har stillaset rekkverk i form av håndlist, knelist, fotlist og enderekkverk?
 • Har stillaset skikkelig og hensiktsmessig adkomst?
 • Kontrolleres stillaset med jevne mellomrom (avpasset etter forholdene)?

 

Instant tilbyr nettbasert opplæring i bruk og montasje av stillas,  i henhold til de nyeste forskriftene. Kursene finner du her: www.instantkurs.no