juni 21, 2017

Risikovurdering - Stillas

Her følger noen generelle momenter som bør være med i en risikovurdering når man skal bruke stillas i arbeidet. Husk at risikovurderingen skal være spesifikk for bedriften/den jobben som skal utføres. Det kan foreligge andre risikomomenter ved den jobben du skal gjøre, og disse bør være med i din risikovurdering.