oktober 13, 2016

Stillasulykker - hva kan vi lære?

Dessverre er det fortsatt slik at arbeid i høyden medfører en større risiko for arbeidsulykker enn annet arbeid.

Statistikken viser at det ofte er brukerfeil som er skyld i at det oppstår farlige situasjoner med stillas. Det vil si at ulykkene kunne vært unngått hvis stillaset for eksempel hadde vært montert riktig, tatt i bruk slik det er oppgitt i brukermanualen og demontert forsvarlig.

 

Her skal vi se på noen ulykker med stillas, og hva vi kan lære av disse.

 

 

Stillasulykke 1

Eksempel 1 - stillasulykke - forankring

På bildet ser vi et stillas som har veltet, i Trondheim. I dette stillaset ble forankringene fjernet etter at det var tatt i bruk. Dette er ikke et uvanlig scenario - stillasbrukeren skal for eksempel male fasaden, og tar bort noen forankringer for å komme til. Men dette er veldig farlig.

Forankringene tar opp for kreftene stillaset utsettes for, og gjør at det holder seg oppreist. Som bruker må man aldri fjerne forankringene. Hvis det er nødvendig å fjerne en forankring, skal en stillasmontør sette opp kompenserende forankring(er).

 

 

 

 

Stillasulykke 2

Eksempel 2 - raske løsninger

På bildet ser vi resultatet av at en mann hadde snekret sammen et stillas selv, for så å sette en gardintrapp på øverste plattform.

Raske løsninger er ofte fristende, men også veldig risikofylt. Man skal bare bruke arbeidsplattformer som oppfyller de lovpålagte kravene. Og er ikke stillaset tilstrekkelig høyt, er den eneste forsvarlige løsningen å montere på et ekstra nivå.

 

 

Stillasulykke 3

Eksempel 3 - sesong, vær og vind

Her ser vi et bilde av et stillas på Grünerløkka i Oslo. Man hadde ikke tatt tilstrekkelig hensyn til vinden, snøen og isen som kunne komme på stedet. Dette er vanlige naturkrefter som kan påføre stillaset vekt det ikke er dimensjonert for å tåle.

I dette tilfellet burde kanskje også området rundt stillaset ha vært bedre sikret, slik at man sørget for at forbipasserende ikke ville bli skadet dersom et uhell skulle skje.

 

 

 

 

Stillasulykke 4

Eksempel 4 - dårlig / manglende sikring mot fall

Dårlig eller manglende sikring mot fall er enda en årsak til ulykker når man arbeider i stillas.

En tømrer omkom etter et fall på nesten ti meter under byggearbeider som ble utført på Sotra. Ulykken skjedde da tømreren jobbet med å montere de siste etasjeskillene på det fjerde og øverste dekket i anlegget, rapporterte vestnytt.no.

Entreprenøren på Sotra skal ha brutt regelen om at det skal monteres sikring mot fall hvor det er nødvendig. Det er alltid nødvendig med sikring når det er åpne sider/ender i stillaset.  Sikring kan for eksempel være gjerder eller personlig fallsikringutstyr.