juni 30, 2015

Typegodkjenning av stillas

De aller fleste stillaser skal være typegodkjente. Her finner du en oversikt over hva typegodkjenning egentlig er, hvilke stillas som skal være typegodkjente og hvordan du kan finne ut av om ditt stillas er typegodkjent.

Hva er en typegodkjenning?

En typegodkjenning vil si at Arbeidstilsynet kontrollerer om stillaset er trygt å bruke, og om kravene som stilles til stillaset er oppfylt. Stillas må tilfredsstille grunnleggende helse- og sikkerhetskrav.

For at stillaset skal få typegodkjenning skal det testes av et godkjent kontrollorgan. Hvis dette kontrollorganet finner at stillaset oppfyller kravene i produsentforskriften, sender det en anbefaling om typegodkjenning av produktet til Arbeidstilsynet. Det er Arbeidstilsynet som utsteder typegodkjenningen.

Hvem har ansvar for at stillaset har typegodkjenning?

Det er produsenten eller leverandøren av stillaset som skal sørge for typegodkjenningen.

Hvilke stillas skal være typegodkjente?

Alle stillaser som produseres for salg i et større antall enn ti, skal være typegodkjent av Arbeidstilsynet.  Dette gjelder de aller fleste stillas, ettersom det er svært få – om noen – som kun produserer 10 eller færre stillas for salg.

Det eneste unntaket er for stålrør til rør- og koplingstillas, som ikke trenger typegodkjenning..

Hvordan vet man om stillaset er typegodkjent?

I følge produsentforskriften § 4-2 skal typegodkjente, bærende komponenter være varig merket med produsentens navn eller dennes registrerte varemerke og ha et identifikasjonsmerke som skal være en kombinasjon av tall og bokstaver.

 

Hvis du skulle være i tvil om din stillasleverandør har typegodkjente produkter, be om å få se typegodkjenningen de skal ha fått fra arbeidstilsynet eller kontakt arbeidstilsynet direkte for å sjekke.

 

Hvorfor er det viktig med typegodkjenning?

Typegodkjenning er viktig fordi det viser at produktet er godkjent for distribusjon og bruk i Norge. Produkter som er typegodkjent har blitt grundig testet, og oppfyller strenge sikkerhetskrav. Det er dermed en måte for deg som kjøper eller bruker stillaset å vite at det er et trygt produkt.