mai 28, 2021

Rullestillas - hvordan unngå ulykker?

Vi får noen ganger spørsmål om forsvarlig bruk av rullestillas. Det har tidligere vært slurvet mye med dette og noen har f.eks. flyttet rullestillas samtidig som en person oppholder seg i stillaset. Mange virksomheter følger ikke elementære verneregler. Misforståelser og mangel på informasjon vedrørende HMS og sikring, fører fort til ulykker.

Regelverket er veldig klart på hvordan man skal bruke rullestillaset på en forsvarlig måte (§17-17). Det er derfor viktig å sette seg inn i regelverk og sette seg inn i produsentenes brukerveiledning før man tar stillaset i bruk.

  • Rullestillas skal bare brukes på fast, jevnt og horisontalt underlag, slik at stabiliteten er betryggende når det flyttes og brukes.
  • Rullestillaset skal være forsynt med en anordning som hindrer utilsiktet bevegelse.
  • Hvis stillaser ikke er løftet opp av støttelabber, skal alle hjul ha god kontakt med underlaget når det brukes.
  • Rullestillas skal flyttes på forsvarlig måte. Det er ikke tillatt å oppholde seg på rullestillas når det flyttes. Gjenstander på stillaset skal fjernes eller sikres mot å falle ned, før stillaset flyttes.
  • Bruken av rullestillaset skal følge produsentens bruksveiledning.

Vi vil anbefale at du bruker er stillas som er egnet for den jobben som skal utføres – det vil si at stillaset har tilstrekkelig høyde, god plattformbredde og rikelig vektbelastning. Det er også viktig å presisere at de som monterer/demonterer og brukerne av stillaset har kompetansesertifikat.  

 

Instant Norge er ledende aktør på rullestillas og tilbyr nettbasert stillaskurs.