juni 22, 2021

Stillasforskriften - det du burde vite

Er det krav til stillaskurs for meg som privatperson? Når skal et stillas ha rekkverk? Jeg har allerede mange års erfaring, må jeg læres opp uansett? Vi får inn mange ulike spørsmål fra kunder om stillas og stillasforskriften. Trykk på linken så har vi samlet noen av de spørsmålene vi har mottatt hyppigst, samt våre svar og råd: Stillasforskriften - det du burde vite.