Stillasforskriften - det du burde vite

Stillasforskriften - det du burde vite

juni 03, 2021

I forbindelse med de oppdaterte stillasreglene som trådte i kraft i 2016, samt økning i antall tilsyn fra Arbeidstilsynet, er det mange som har stilt oss ulike spørsmål om stillas. Under følger noen av de spørsmålene vi har mottatt hyppigst, samt våre svar og råd.

LES MER
Rullestillas - hvordan unngå ulykker?

Rullestillas - hvordan unngå ulykker?

juni 01, 2021

Vi får noen ganger spørsmål om forsvarlig bruk av rullestillas. Det har tidligere vært slurvet mye med dette og noen har f.eks. flyttet rullestillas samtidig som en person oppholder seg i stillaset. Mange virksomheter følger ikke elementære verneregler. Misforståelser og mangel på informasjon vedrørende HMS og sikring, fører fort til ulykker.

LES MER
Risikovurdering - Stillas

Risikovurdering - Stillas

juni 21, 2017

Her følger noen generelle momenter som bør være med i en risikovurdering når man skal bruke stillas i arbeidet. Husk at risikovurderingen skal være spesifikk for bedriften/den jobben som skal utføres. Det kan foreligge andre risikomomenter ved den jobben du skal gjøre, og disse bør være med i din risikovurdering.

LES MER
Grunnleggende krav til arbeid i høyden - stillas

Grunnleggende krav til arbeid i høyden - stillas

mai 26, 2017

Arbeidstilsynet har varsler at de vil gi flere og strengere gebyrer for ulovlig arbeid i høyden fremover. Arbeidstilsynet har også varslet en økning i antall tilsyn i tiden fremmover.  Man må forvente at et brudd på bestemmelser som gjelder arbeid i høyden som regel vil være på minimum 50 000 kroner. Det er bare én måte å unngå rekordbøtene på: ved å følge regelverket. Men det kan være vanskelig å ha full oversikt over hvilke krav som stilles til de  ulike formene for arbeid i høyden. Under finner du derfor en liste som kan hjelpe deg med å vite hvilke krav som skal være oppfylt ved arbeid med stillas, lift og fallsikringsutstyr.

LES MER
Stillasulykker - hva kan vi lære?

Stillasulykker - hva kan vi lære?

oktober 13, 2016

Dessverre er det fortsatt slik at arbeid i høyden medfører en større risiko for arbeidsulykker enn annet arbeid.

Statistikken viser at det ofte er brukerfeil som er skyld i at det oppstår farlige situasjoner med stillas. Det vil si at ulykkene kunne vært unngått hvis stillaset for eksempel hadde vært montert riktig, tatt i bruk slik det er oppgitt i brukermanualen og demontert forsvarlig.

 

Her skal vi se på noen ulykker med stillas, og hva vi kan lære av disse.

LES MER
Krav om fallsikring for stillasmontører

Krav om fallsikring for stillasmontører

oktober 26, 2015

Fra 1.1.2016 trer de nye reglene om stillasmontører og stillasbrukere i kraft. Reglene krever at alle stillasmontører har øvelse i bruk av fallsikringsutstyr. Tidligere har det kun vært de generelle kravene til risikovurdering og opplæring i bruk av personlig verneutstyr som har regulert hvilken opplæring stillasmontører skal ha i fallsikring. For eksempel bestemmer arbeidsmiljøloven at arbeidstakere skal gis den «opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig» for å utføre en sikker jobb (se arbeidsmiljøloven § 3-2).

LES MER
Typegodkjenning av stillas

Typegodkjenning av stillas

juni 30, 2015

De aller fleste stillaser skal være typegodkjente. Her finner du en oversikt over hva typegodkjenning egentlig er, hvilke stillas som skal være typegodkjente og hvordan du kan finne ut av om ditt stillas er typegodkjent.

LES MER
Kjøpe stillas - hva er viktig for deg?

Kjøpe stillas - hva er viktig for deg?

april 08, 2014

Hva er viktig å vektlegge når du skal gå til kjøpe nytt stillas? Vi har laget en liste over de viktigste sjekkpunktene (uavhengig av merke) som kan være til nytte for stillaskjøpere. Klikk på denne artikkelen for å få en punktvis sjekkliste som gjør det enklere for deg å navigere i en rik flora av tilbud, standarder og mål.

LES MER