Sakkyndig kontroll

about us

En sakkyndig kontroll innebærer at liften gjennomgår en nøye sjekk, med spesielt fokus på sikkerhet. Instant Norge AS er sertifisert sakkyndig virksomhet på personløftere, og kan utføre service og kontroll på alle typer personløftere og løfteutstyr.

Ihht. forskrift om utførelse av arbeid, forskrift 1357 § 13.1, er det et krav fra myndighetene at det skal utføres årlig sakkyndig kontroll på personløftere. Forskriften sier også at enkelte andre faktorer som større reparasjoner m.m. også utløser krav til ekstra sakkyndig kontroll. Vi utfører gjerne årskontroll enten som enkeltoppdrag, gjennom en årskontrollavtale hvor vi innkaller, eller gjennom en utvidet serviceavtale.

  Bestille årskontroll

  Kontakt informasjon

  Produkt informasjon

   

  Kontaktinformasjon Instant serviceavdeling
  Email: service@instant.no / Telefon: (+47) 23 19 11 11