Asbestfri fremtid

Nye retningslinjer fra EU skal sikre en asbestfri fremtid. Selv om det kreftfremkallende stoffet asbest har vært forbudt i EU siden 2005, finnes det fortsatt i eldre bygninger. Nå har Kommisjonen kommet med en pakke med nye tiltak som vil sikre europeere en asbestfri fremtid.

Asbest er et svært farlig, kreftfremkallende stoff som fortsatt finnes i mange av våre bygninger og er ansvarlig for mange unngåelige dødsfall i EU. Kommisjonen presenterte 27.september nye tiltak for å bedre beskytte mennesker og miljø mot asbest og sikre en asbestfri fremtid.

Pakken inkluderer:

  1. En meddelelse om å jobbe mot en asbestfri fremtid, takle asbest på en omfattende måte, fra forbedring av diagnoser og behandling av sykdommer forårsaket av asbest, til identifisering og sikker fjerning og avfallsbehandling av asbest; og
  2. Et forslag om å endre direktivet om asbest på arbeidsplassen for å forbedre arbeidstakernes beskyttelse ved å redusere yrkeseksponeringsgrensen for asbest betydelig.

Selv om alle former for asbest er forbudt i EU siden 2005, er det fortsatt asbest i eldre bygninger. Dette utgjør en helsetrussel, spesielt når materialer som inneholder asbest blir forstyrret og fibre frigjøres og inhaleres, for eksempel under oppussing. Så mye som 78 % av yrkesrelaterte krefttilfeller som er anerkjent i medlemslandene, er relatert til asbest. Ved innånding kan luftbårne asbestfibre føre til for eksempel brysthinnekreft og lungekreft, med en gjennomsnittlig forsinkelse på 30 år mellom eksponering og de første tegn på sykdom.

De mest omfattende tiltakene er som følger:
Bedre støtte til ofre for asbestrelaterte sykdommer.
Beskytte arbeidstakere mot asbest.
Forbedre informasjon om asbest i bygninger.
Sikre sikker avhending av asbest og null forurensning.

Et sentralt punkt i tiltakene er beskyttelse av arbeidstakere mot asbest.

Mange som jobber innen bygg og anlegg har økt risiko for å bli utsatt for kreftfremkallende asbest og det er derfor viktig med økt innsats for å beskytte denne gruppen: Arbeidstakere har størst risiko for å bli utsatt for kreftfremkallende asbest. For å forbedre beskyttelsen deres, presenterer kommisjonen et forslag om å endre asbest-direktivet på arbeidsplassen. Dette inkluderer en reduksjon av eksponeringsgrensen for asbest i arbeid til 10 ganger lavere enn dagens verdi (fra 0,1 fibre per kubikkcentimeter (f/cm³) til 0,01 f/cm³), basert på den siste vitenskapelige og teknologiske utviklingen. Sammen med bevisstgjøring og andre forbedringer innen helseforebygging og behandling, vil dette forslaget bringe EU nærmere målet med å slå kreft. Den gir også viktig veiledning til arbeidsgivere og skaper like konkurransevilkår for virksomheter som opererer over hele EU, samtidig som den reduserer helsekostnader knyttet til medisinsk behandling.

 

Det er avgjørende å fremme hensiktsmessig opplæring for arbeidere som håndterer asbest som en del av bygge-, renoverings- og rivingsarbeid. Retningslinjene kan hjelpe medlemsstatene og arbeidsgiverne, spesielt små og mellomstore bedrifter, til å sørge for at arbeidstakere er klar over de forholdsreglene som skal tas, for å oppnå det høyeste beskyttelsesnivået.

Retningslinjene kan også ta for seg andre problemstillinger knyttet til saneringsprosedyren, som et supplement til gjeldende bestemmelser om: utarbeidelse av en arbeidsplan før oppstart av rivingsarbeid eller arbeid med fjerning av asbest og/eller asbestholdige produkter fra bygninger, konstruksjoner, anlegg eller installasjoner eller fra skip, som på anmodning fra vedkommende myndigheter skal inneholde informasjon om beskyttelse og dekontaminering av de som utfører og opplæring av arbeidstakere, som gjør dem i stand til å tilegne seg nødvendig kunnskap og ferdigheter når det gjelder forebygging og sikkerhet, særlig når det gjelder dekontamineringsprosedyrer.

De nye retningslinjene klargjør også arbeidsgivers forpliktelse til å redusere arbeidstakers eksponering for støv fra asbest eller materialer som inneholder asbest på arbeidsstedet til et minimum, med den presisjon at det uansett må være et så lavt nivå som det er teknisk mulig under grensen fastsatt av forslaget. Arbeidsgivers plikt til å iverksette alle nødvendige skritt for å identifisere antatt asbestholdige materialer før påbegynt rivnings- eller vedlikeholdsarbeid ved å innhente opplysninger fra eierne av lokalene, utvides til å omfatte andre relevante informasjonskilder, for eksempel relevante registre.

I Norge så har Arbeidstilsynet gitt et postalt tilsyn om dokumentasjon på kartlegging av asbest i kommunale bygg oppført før 1985 som kan inneholde asbestholdig materiale. Veldig få kommuner har gjennomført full kartlegging av eiendommene de eier og forvalter. Etter kravene fra Arbeidstilsynet er dette en jobb som ikke lengre kan utsettes. Alle som eier bygninger som er bygd tidligere enn 1985 bør kartlegge om bygget inneholder asbest. Det samme gjelder byggherrer som skal planlegge arbeid på bygg fra samme periode.

 

Instant Norge AS tilbyr informasjonskurs asbest: https://instantkurs.no/kurs/informasjonskurs-asbest/

 

EU Kommisjonens annonsering: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10418&furtherNews=yes

Arbeidstilsynet artikkel om bygningseiere og byggherrer ansvar for kartlegging: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/bygningseiere-og-byggherrers-ansvar-for-kartlegging-av-asbest/

Du liker kanskje

Instant blir Mantall forhandler

august 21, 2023

Vi er glade for å kunne dele nyheten om at Instant Norge AS har blitt offisiell forhandler av Mantall-lifter i både Norge og Baltikum. Dette partnerskapet markerer en ny fase i vår satsning for å tilby driftssikre og brukervennlige lifter til våre kunder. Mantall er et verdensledende navn når det kommer til innovasjon, og deres lifter har et omdømme for sin kvalitet, pålitelighet og brukervennlighet. Deres omfattende produktportefølje av lifter omfatter elektriske- og terrenggående sakselifter, bomlifter, beltegående lifter, mastelifter og…

Les mer

Instantkurs lanseres på rumensk

august 17, 2023

Vi er glade for å dele en ny og viktig utvidelse av vårt kurstilbud. Nå kan vi tilby våre HMS-kurs på rumensk på instantkurs.ro. Dette er et steg mot å bedre arbeidssikkerheten og gi nødvendig kompetanse rumenske arbeidstakere trenger for å utføre jobben trygt og effektivt. Arbeid i høyden kan være risikabelt og krever grundig opplæring for å minimere muligheten for ulykker og skader. Våre kurs er utviklet med fokus på å gi arbeidstakere og arbeidsgivere god opplæring i lover…

Les mer

Praktisk opplæring – 2023

august 1, 2023

Vi har nå oppdatert vår kalender for praktisk opplæring andre halvår 2023. Har du behov for praktisk opplæring i bruk av lift, fallsikring, stillas eller slokkeøvelse så finner du datoer og påmelding her: https://instantkurs.no/kalender/ Mange av våre kurs krever praktisk opplæring. Dette må dokumenteres. Det kan enten skje ved at du melder deg på et praksiskurs ved en av våre avdelinger eller at det gjennomfører dette bedriftsinternt med kompetent person. Vi setter krav til at den som signerer dokumentene minimum…

Les mer

Ergomover Wireless lansering

juli 6, 2023

Vi introduserer Ergomover Wireless. Dette er en nyvinning og blir et supplement til vår svært populære Ergomover Lift&Go elektriske gipsvogn. Ergomover Wireless styres av en trådløs fjernkontroll og har derfor ikke et eget styrestag som kan begrense lengden på lasten som transporteres. Maskinen passer spesielt godt hvis du trenger å håndtere ekstra lange gods, eller hvis du jobber i trange områder. Styring og løft betjenes med en trådløs fjernkontroll eller kabel. Maskinen har en løftekapasitet på hele 1.500kg. ErgoMoverens kraftige…

Les mer

Interessert i våre produkter eller tjenester?

Vi tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester som dekker de fleste behov. Vi ønsker å være tilgjengelig for våre kunder og bistå med vår ekspertise.

Hvis du har behov for ytterligere informasjon, har et prosjekt eller lurer på noe så er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.    Kontakt oss

    Abonner på vårt nyhetsbrev