Asbestfri fremtid

Nye retningslinjer fra EU skal sikre en asbestfri fremtid. Selv om det kreftfremkallende stoffet asbest har vært forbudt i EU siden 2005, finnes det fortsatt i eldre bygninger. Nå har Kommisjonen kommet med en pakke med nye tiltak som vil sikre europeere en asbestfri fremtid.

Asbest er et svært farlig, kreftfremkallende stoff som fortsatt finnes i mange av våre bygninger og er ansvarlig for mange unngåelige dødsfall i EU. Kommisjonen presenterte 27.september nye tiltak for å bedre beskytte mennesker og miljø mot asbest og sikre en asbestfri fremtid.

Pakken inkluderer:

  1. En meddelelse om å jobbe mot en asbestfri fremtid, takle asbest på en omfattende måte, fra forbedring av diagnoser og behandling av sykdommer forårsaket av asbest, til identifisering og sikker fjerning og avfallsbehandling av asbest; og
  2. Et forslag om å endre direktivet om asbest på arbeidsplassen for å forbedre arbeidstakernes beskyttelse ved å redusere yrkeseksponeringsgrensen for asbest betydelig.

Selv om alle former for asbest er forbudt i EU siden 2005, er det fortsatt asbest i eldre bygninger. Dette utgjør en helsetrussel, spesielt når materialer som inneholder asbest blir forstyrret og fibre frigjøres og inhaleres, for eksempel under oppussing. Så mye som 78 % av yrkesrelaterte krefttilfeller som er anerkjent i medlemslandene, er relatert til asbest. Ved innånding kan luftbårne asbestfibre føre til for eksempel brysthinnekreft og lungekreft, med en gjennomsnittlig forsinkelse på 30 år mellom eksponering og de første tegn på sykdom.

De mest omfattende tiltakene er som følger:
Bedre støtte til ofre for asbestrelaterte sykdommer.
Beskytte arbeidstakere mot asbest.
Forbedre informasjon om asbest i bygninger.
Sikre sikker avhending av asbest og null forurensning.

Et sentralt punkt i tiltakene er beskyttelse av arbeidstakere mot asbest.

Mange som jobber innen bygg og anlegg har økt risiko for å bli utsatt for kreftfremkallende asbest og det er derfor viktig med økt innsats for å beskytte denne gruppen: Arbeidstakere har størst risiko for å bli utsatt for kreftfremkallende asbest. For å forbedre beskyttelsen deres, presenterer kommisjonen et forslag om å endre asbest-direktivet på arbeidsplassen. Dette inkluderer en reduksjon av eksponeringsgrensen for asbest i arbeid til 10 ganger lavere enn dagens verdi (fra 0,1 fibre per kubikkcentimeter (f/cm³) til 0,01 f/cm³), basert på den siste vitenskapelige og teknologiske utviklingen. Sammen med bevisstgjøring og andre forbedringer innen helseforebygging og behandling, vil dette forslaget bringe EU nærmere målet med å slå kreft. Den gir også viktig veiledning til arbeidsgivere og skaper like konkurransevilkår for virksomheter som opererer over hele EU, samtidig som den reduserer helsekostnader knyttet til medisinsk behandling.

 

Det er avgjørende å fremme hensiktsmessig opplæring for arbeidere som håndterer asbest som en del av bygge-, renoverings- og rivingsarbeid. Retningslinjene kan hjelpe medlemsstatene og arbeidsgiverne, spesielt små og mellomstore bedrifter, til å sørge for at arbeidstakere er klar over de forholdsreglene som skal tas, for å oppnå det høyeste beskyttelsesnivået.

Retningslinjene kan også ta for seg andre problemstillinger knyttet til saneringsprosedyren, som et supplement til gjeldende bestemmelser om: utarbeidelse av en arbeidsplan før oppstart av rivingsarbeid eller arbeid med fjerning av asbest og/eller asbestholdige produkter fra bygninger, konstruksjoner, anlegg eller installasjoner eller fra skip, som på anmodning fra vedkommende myndigheter skal inneholde informasjon om beskyttelse og dekontaminering av de som utfører og opplæring av arbeidstakere, som gjør dem i stand til å tilegne seg nødvendig kunnskap og ferdigheter når det gjelder forebygging og sikkerhet, særlig når det gjelder dekontamineringsprosedyrer.

De nye retningslinjene klargjør også arbeidsgivers forpliktelse til å redusere arbeidstakers eksponering for støv fra asbest eller materialer som inneholder asbest på arbeidsstedet til et minimum, med den presisjon at det uansett må være et så lavt nivå som det er teknisk mulig under grensen fastsatt av forslaget. Arbeidsgivers plikt til å iverksette alle nødvendige skritt for å identifisere antatt asbestholdige materialer før påbegynt rivnings- eller vedlikeholdsarbeid ved å innhente opplysninger fra eierne av lokalene, utvides til å omfatte andre relevante informasjonskilder, for eksempel relevante registre.

I Norge så har Arbeidstilsynet gitt et postalt tilsyn om dokumentasjon på kartlegging av asbest i kommunale bygg oppført før 1985 som kan inneholde asbestholdig materiale. Veldig få kommuner har gjennomført full kartlegging av eiendommene de eier og forvalter. Etter kravene fra Arbeidstilsynet er dette en jobb som ikke lengre kan utsettes. Alle som eier bygninger som er bygd tidligere enn 1985 bør kartlegge om bygget inneholder asbest. Det samme gjelder byggherrer som skal planlegge arbeid på bygg fra samme periode.

 

Instant Norge AS tilbyr informasjonskurs asbest: https://instantkurs.no/kurs/informasjonskurs-asbest/

 

EU Kommisjonens annonsering: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10418&furtherNews=yes

Arbeidstilsynet artikkel om bygningseiere og byggherrer ansvar for kartlegging: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/bygningseiere-og-byggherrers-ansvar-for-kartlegging-av-asbest/

Du liker kanskje

Velge lift – 15 gode råd

oktober 13, 2022

Det er mye som kan gå galt når man benytter lift i arbeidet. Vi har sett mange rare hendelser, og dessverre er det ofte slik at det er menneskelig svikt som leder til farlige situasjoner og ulykker. Her har vi samlet sammen noen gode råd og tips for valg av riktig lift. Det finnes mange forskjellige typer lifter med varierende kapasitet, arbeidshøyde og rekkevidde. • Hvilket arbeid skal dere gjøre? • Hvor stor tillatt løftekapasitet må maskinen ha som minimum?…

Les mer

Stillasvett på nett

april 29, 2022

Ansatte som skal montere eller benytte stillas risikerer å bli stående, bokstavelig talt, på bakken hvis de ikke oppfyller gitte opplæringskrav. Arbeidstilsynet kan vedta stopp i prosjekter hvor stillas ikke er forskriftsmessig montert eller det oppdages mangelfull kompetanse hos ansatte. Det kan også bli en svært kostbar affære. Så hvordan får man kontroll på og øker kompetansen for dem som skal arbeide i høyden?      Norge har strenge sikkerhetskrav når det kommer til stillas og opplæringskrav til de som skal…

Les mer

Kjøpe stillas – kjøpsguide

februar 14, 2022

Hva er viktig å vektlegge når du skal gå til kjøpe nytt stillas? Vi har laget en liste over de viktigste sjekkpunktene (uavhengig av merke) som kan være til nytte for stillaskjøpere. Her får du en punktvis sjekkliste som gjør det enklere for deg å navigere i en rik flora av tilbud, standarder og mål.   1. type jobb som skal gjennomføres og belastningsklasse -> hvilket type stillas passer best for å løse oppgaven (f.eks rullestillas, lettstillas osv). Når man…

Les mer

Stillasforskriften 2022

februar 8, 2022

Det har kommet endringer i forskrift om utførelse av arbeid per 01.01.22. Det som er endret er §17-1 risikovurdering og §17-6 krav til arbeid i høyden. Det er ikke de store endringene denne gangen og det meste av kapittelet som omhandler arbeid i høyden står uendret fra tidligere, men de av dere som arbeider i høyden er det fornuftig å følge nøye med på endringene i forskriftene. 17-1 risikovurdering av arbeid i høyden sier nå: Arbeidsgiver skal ved planlegging og…

Les mer

Interessert i våre produkter eller tjenester?

Vi tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester som dekker de fleste behov. Vi ønsker å være tilgjengelig for våre kunder og bistå med vår ekspertise.

Hvis du har behov for ytterligere informasjon, har et prosjekt eller lurer på noe så er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.    Kontakt oss

    Abonner på vårt nyhetsbrev