HMS-kurs bygg og anlegg

Dette HMS-kurset er rettet spesielt mot ansatte i bygg og anleggsbransjen. Denne bransjen er statistisk sett mer utsatt for skader og alvorlige ulykker enn andre bransjer. Mange av disse ulykkene involverer nyansatte og utenlandske arbeidere. For å møte denne utfordringen har vi utviklet et kurs som gir en grundig innføring i HMS på bygg- og anleggsplassen.

Formålet med kurset er å redusere risikoen for skader og ulykker på arbeidsplassen ved å gi en grunnleggende innføring i de sentrale HMS-prinsippene i norsk arbeidsliv. Kurset dekker arbeidsmiljøloven og relevante forskrifter for bygg- og anleggsbransjen, ansvarsfordeling, HMS-arbeid i praksis, risikovurdering og førstehjelp.

Innhold i kurset:

• Arbeidsmiljøloven og de sentrale forskriftene
• Innføring i HMS
• Roller i HMS-arbeidet
• Internkontroll
• HMS-arbeid steg for steg
• Risikoanalyse
• SHA-plan
• Sikker jobbanalyse – SJA
• Ergonomi og fysisk arbeidsmiljø
• Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
• Miljøutfordringer i bygg- og anlegsbransjen
• Livreddende førstehjelp

Flere relevante kurs

Praktisk slokkeøvelse

For å få utstedt varme arbeider sertifikat er det et…

Varighet: 1 time
Les mer

Praktisk opplæring lift

Praktisk opplæring i bruk og sikkerhet av lift (personløfter). For…

Varighet: 2-3 timer
Les mer

Praktisk opplæring fallsikring

Praktisk opplæring i bruk og sikkerhet av fallsikringsutstyr. For å…

Varighet: 1-2 timer
Les mer

Stillasmontørkurs

Stillasmontørkurset dekker de teoretiske kravene som stilles til stillasmontører, i…

Varighet: 36 timer
Les mer

Stillaskurs 2-9 m

Stillaskurs 2-9 m er i henhold til kravene i forskrift…

Varighet: 15 timer
Les mer

Stillaskurs 2-5m

Stillaskurs 2-5 meter oppfyller kravene i forskrift om utførelse av…

Varighet: 7,5 timer
Les mer

Liftkurs

Vårt nettbaserte liftkurs gir dokumentert opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven,…

Varighet: 3 timer
Les mer

Fallsikringskurs

Et omfattende nettkurs i fallsikring sikrer en grundig opplæring ved…

Varighet: 2-3 timer
Les mer

Interessert i våre produkter eller tjenester?

Vi tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester som dekker de fleste behov. Vi ønsker å være tilgjengelig for våre kunder og bistå med vår ekspertise.

Hvis du har behov for ytterligere informasjon, har et prosjekt eller lurer på noe så er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.    Kontakt oss