Sikker bruk av diisocyanater

Vårt nettkurs i sikker håndtering og bruk av diisocyanater gir dokumentert teoretisk opplæring i henhold til Arbeidstilsynets krav. Fra og med 24. august 2023 er det innført et obligatorisk opplæringskrav for alle som er involvert i bruk eller håndtering av diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger og produkter i Norge. Enten du er arbeidsgiver, arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende, er dette kurset designet for å gi deg den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å sikre trygg praksis.

Dette nettkurset om sikker håndtering og bruk av diisocyanater dekker både nivå 1 og 2 (generell opplæring og opplæring på mellomnivå), i henhold til REACH-forordning nr. 2020/1149.

Du kan gjennomføre nettkurset når og hvor du vil, så lenge du har tilgang til internett. Vil du vite mer om hvordan du kan gjennomføre kursene våre? Klikk her.

Formålet med dette kurset er å gi deltakerne en grundig forståelse av diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger og produkter, samt hvordan de kan etablere et trygt arbeidsmiljø og beskytte seg selv og andre.

Gjennom de ulike delene av kurset vil deltakerne lære om potensielle risikoer ved arbeid med diisocyanater, farekommunikasjonstiltak (inkludert advarselsmerking, sikkerhetsdatablad (SDS), kjemikalieregister og bruksanvisninger), risikovurdering, forebyggende sikkerhetstiltak, eksponeringssymptomer, sensibilisering og andre temaer som inngår i REACH-forordning nr. 2020/1149.

Del 1 gir en innføring i diisocyanater og deres bruksområder, mens del 2 tar for seg helserisikoen forbundet med bruken av dem. Del 3 omhandler risikohåndteringstiltak, og del 4 omhandler nødsituasjoner og førstehjelpsprotokoller.

Arbeidsgivere må sørge for at alle ansatte som bruker diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger og produkter, har fått dokumentert opplæring.

Det er også mulig å ha muntlig diskusjon og spørsmål/svar på våre webinarer der en liveinstruktør vil være tilgjengelig for å gi veiledning. Sjekk ut kalenderen for kommende webinarer.

Flere relevante kurs

Praktisk slokkeøvelse

For å få utstedt varme arbeider sertifikat er det et…

Varighet: 1 time
Les mer

Praktisk opplæring lift

Praktisk opplæring i bruk og sikkerhet av lift (personløfter). For…

Varighet: 2-3 timer
Les mer

Praktisk opplæring fallsikring

Praktisk opplæring i bruk og sikkerhet av fallsikringsutstyr. For å…

Varighet: 1-2 timer
Les mer

Stillasmontørkurs

Stillasmontørkurset dekker de teoretiske kravene som stilles til stillasmontører, i…

Varighet: 36 timer
Les mer

Stillaskurs 2-9 m

Stillaskurs 2-9 m er i henhold til kravene i forskrift…

Varighet: 15 timer
Les mer

Stillaskurs 2-5m

Stillaskurs 2-5 meter oppfyller kravene i forskrift om utførelse av…

Varighet: 7,5 timer
Les mer

Liftkurs

Vårt nettbaserte liftkurs gir dokumentert opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven,…

Varighet: 3 timer
Les mer

Fallsikringskurs

Et omfattende nettkurs i fallsikring sikrer en grundig opplæring ved…

Varighet: 2-3 timer
Les mer

Interessert i våre produkter eller tjenester?

Vi tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester som dekker de fleste behov. Vi ønsker å være tilgjengelig for våre kunder og bistå med vår ekspertise.

Hvis du har behov for ytterligere informasjon, har et prosjekt eller lurer på noe så er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.    Kontakt oss