Varme Arbeider

Varme arbeider kurs er påkrevd for alle som skal arbeide med varme arbeider. Kurset gir deg en grunnleggende forståelse av de lover og regler som gjelder for den som skal gjøre varme arbeider. Det tar for seg risikovurdering ved arbeidene, hva som er farene ved forskjellig utstyr og på forskjellige arbeidsteder. Det vil bli gitt en gjennomgang av vernetiltak for å minimere risiko, samt prosedyre for slokking av brann.

Oppbygging

 • Sertifiseringsordningen
 • Gjeldende regelverk
 • Brann- og slokketeori
 • Opptreden ved brann
 • Risiko
 • Farer ved utstyr og arbeidssted
 • Farer ved bruk av gass
 • Førstehjelp

Nettkurset er fleksibelt og praktisk – og gir deg mulighet til å ta varme arbeider kurset på en måte som passer deg. Du kan gjerne dele opp kurset i flere omganger, slik at dette passer best for din situasjon.
For å motta kompetansebevis må følgende være godkjent

 • Teoretisk eksamen bestås i kurset
 • Kurs og slokkeøvelse må være gjennomført innenfor en periode på tre (3) måneder. Dokumentasjon på gjennomført slokkeøvelse må derfor være innsendt innen denne fristen.

Eget skjema for utfylling gis i kurset, samt instruks for gjennomføring av praktisk slokkeøvelse.

Kursets lengde: ~3-4 timer

Prisen inkluderer digital lærebok, arbeidshefte og digitalt sertifikat.

Vårt kurs i varme arbeider er godkjent av Norsk brannvernforening og oppdatert iht. til ny sikkerhetsforskrift 2024.

Du vil motta et digitalt sertifikat fra Norsk brannvernforening ved fullføring. Sertifikatet du får utstedt er gyldig i 5 år.

Flere relevante kurs

Praktisk slokkeøvelse

For å få utstedt varme arbeider sertifikat er det et…

Varighet: 1 time
Les mer

Praktisk opplæring lift

Praktisk opplæring i bruk og sikkerhet av lift (personløfter). For…

Varighet: 2-3 timer
Les mer

Praktisk opplæring fallsikring

Praktisk opplæring i bruk og sikkerhet av fallsikringsutstyr. For å…

Varighet: 1-2 timer
Les mer

Stillasmontørkurs

Stillasmontørkurset dekker de teoretiske kravene som stilles til stillasmontører, i…

Varighet: 36 timer
Les mer

Stillaskurs 2-9 m

Stillaskurs 2-9 m er i henhold til kravene i forskrift…

Varighet: 15 timer
Les mer

Stillaskurs 2-5m

Stillaskurs 2-5 meter oppfyller kravene i forskrift om utførelse av…

Varighet: 7,5 timer
Les mer

Liftkurs

Vårt nettbaserte liftkurs gir dokumentert opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven,…

Varighet: 3 timer
Les mer

Fallsikringskurs

Et omfattende nettkurs i fallsikring sikrer en grundig opplæring ved…

Varighet: 2-3 timer
Les mer

Interessert i våre produkter eller tjenester?

Vi tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester som dekker de fleste behov. Vi ønsker å være tilgjengelig for våre kunder og bistå med vår ekspertise.

Hvis du har behov for ytterligere informasjon, har et prosjekt eller lurer på noe så er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.  Kontakt oss