Stillas spørsmål – dette bør du vite

Hvordan sikrer man et stillas?
Stillaset skal være sikret med rekkverk og sparkebord (fotlist) i hvert fag for å forhindre at personer eller gjenstander faller ned. Hvis stillaset er mer enn 30 cm fra veggen, skal det også være rekkverk og sparkebord på innsiden av stillaset.

Hvordan vet jeg hvilken type stillas jeg skal velge?
Stillaskonstruksjonen avhenger av typen arbeid som skal utføres. For eksempel, for enkelt fasadearbeid eller lett tømmerarbeid er det ikke behov for et stillas som kan tåle store laster; et fasadestillas i klasse 3 (200 kg/m² jevnt fordelt last) vil være tilstrekkelig. Dersom det er behov for å mellomlagre tyngre materialer som murstein, er et tungstillas nødvendig. Dette kan tåle last opptil klasse 6 (600 kg/m² jevnt fordelt last).

Hvor lang kan stillaset stå fra veggen?
Stillasgulvene skal monteres slik at de enkelte bestanddelene ikke kan forskyve seg ved normal bruk. Usikret avstand mellom stillas og vegg skal ikke overstige 0,30 meter. Dersom mellomrommet mellom stillas og vegg overstiger 30cm, skal rekkverk og fotlist også monteres her.

Når er det krav til rekkverk på stillas?
Stillasgulv eller trapp som ligger høyere enn 2,0 m over underlaget, skal alltid ha rekkverk. Foreligger det spesielle faremomenter ved fall av person eller gjenstand fra stillasgulv, skal stillaset eller atkomsten ha rekkverk, også ved lavere høyder.

Hvilke belastningklasser finnnes for stillas?
Stillaser er delt inn i seks klassifiseringer:
Klasse 1 – 75 kg/m²: Lavest belastningskapasitet, egnet for inspeksjoner og lett vedlikeholdsarbeid.
Klasse 2 – 150 kg/m²: Denne klassen er egnet for lett vedlikeholdsarbeid, som maling.
Klasse 3 – 200 kg/m²: Mellomklasse designet for generelt bygningsarbeid utført av håndverkere.
Klasse 4 – 300 kg/m²: Ideell for murerarbeid som krever både utstyr og lagring av murstein (fordeles jevnt).
Klasse 5 – 450 kg/m²: Beregnet for tyngre murerarbeid som involverer lagring av utstyr og kubiske paller.
Klasse 6 – 600 kg/m²: Den tyngste klassen, beregnet for tungt murerarbeid.

Hvordan forankrer man stillaset?
Stillaset skal forankres kontinuerlig under monteringen med veggfester. Som hovedregel skal alle rammer festes i annenhver etasje, samt det øverste etasjenivået. Det må merkes at ved bruk stillasnett, presenning, eller vinsj kreves ekstra forankring.

Hvilke krav stilles til opplæring for bruk og montering av stillas?
Forskrift om utførelse av arbeid § 17-2 til § 17-5 stiller krav til opplæring for ulike stillashøyder:
2-5 meter: 7,5 timer teori og 7,5 timer praksis.
2-9 meter: 15 timer teori og 15 timer praksis.
Over 9 meter: 36 timer teori, 72 timer praksis på 3 ulike type stillas + ansettelse i minst 6 måneder i virksomhet som bruker stillas.
Brukere må også ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, med blant annet gjennomgang av veiledning for montering, bruk og demontering.

Hvem kan kontrollere og godkjenne stillas?
Før bruk skal stillaset inspiseres og kontrolleres av en kvalifisert person. En arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til regelverket, regnes som kvalifisert. For eksempel anses en arbeidstaker som har fullført opplæring i samsvar med forskriftens § 17-2 som kvalifisert for stillas med en øverste stillasgulv inntil fem meter. Stillaset skal kontrolleres regelmessig så lenge det er i bruk. Det må alltid inspiseres etter uvær, ved forhold som kan ha påvirket stabiliteten og styrken, og hvis stillaset ikke har vært i bruk på en uke eller mer.

Er det krav om fallsikring for stillasmontører?
Ja – reglene krever at alle stillasmontører har øvelse i bruk av fallsikringsutstyr. Regelverket gir klar beskjed om at alle stillasmontører skal gis «øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr som kan verne mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner» (se forskrift om utførelse av arbeid, nye §§ 17-2, 17-3 og 17-4). Dette innebærer at alle stillasmontører skal ha opplæring i bruk av fallsikringsutstyr.

Fra hvilken høyde trenger man stillaskurs?
Reglene sier at alle som skal montere stillas over 2 m plattformhøyde må ha dokumentert opplæring.

Hvilke krav er det til stillaskurs for privatpersoner?
Det er et strengt regelverk for arbeid i høyden og det er Arbeidstilsynet som regulerer dette i Norge. Dette regelverket gjelder for profesjonelle som arbeider i høyden, men for privatpersoner er det ikke like strengt. På generelt grunnlag kan man si at privatpersoner som skal benytte stillaset på egenhånd ikke trenger stillaskurs (NB: når stillaset er til eget bruk). Det er viktig at leverandørens brukerveiledning blir nøye fulgt. Som privatperson kan det være at du får et arbeidsgiveransvar – så her er det viktig å være klar over sin egen rolle og ansvar.

Hvordan sikre med stillasrekkverk på skrått tak?
Arbeid over 2 meter skal alltid sikres med rekkverk. Rekkverket skal være minimum 1,0 meter, med håndlist, knelist og fotlist. Rekkverket skal tåle den største beregnede belastning ved fall. Ved arbeid på tak med stor helning og/eller ved tak med stor avstand til takfoten, bør det også vurderes om det bør benyttes personlig fallsikringsutstyr i tillegg til sikring med rekkverk eller stillas.

Er det lov å jobbe på tak uten sikring?
Nei – Ved arbeid på tak med fare for fall, skal arbeidstaker alltid sikres mot å falle ned. Det kreves at det benyttes kollektive vernetiltak, som rekkverk eller stillas. Ved arbeid på tak med stor helling og/eller ved tak med stor avstand til takfoten, bør det også vurderes om det bør benyttes personlig fallsikringsutstyr i tillegg til sikring med rekkverk eller stillas

Hvilke krav er det til sertifisering av stillas?
Stillas omsatt i Norge skal ha produktsertifikat. Dette sertifikatet skal være utstedt av et akkreditert sertifiseringsorgan innen EØS, der sertifiseringsorganet skal være akkreditert for oppgaven. Dette er en kvalitetsmerking fra en uavhengig tredjepart på at produktet oppfyller krav i produsentforskriften og relevante produktstandarder. Sertifikatet viser blant annet belastningsklasse og at produktet har blitt styrkeberegnet og bestått testing. Det gir forutsigbarhet og trygghet til sluttbrukeren.

Hvordan beregnes høyden til stillaset?
Plattformhøyden beregnes fra bakken og til plattformen.
Stillashøyden beregnen fra bakken til øverste rekkverk (vanligvis plattformhøyde + 1m).
Arbeidshøyden beregnes fra bakken til punktet en person kan nå fra øverste nivå (vanligvis plattformhøyde + 2m)

Hva sier regelverket om kontroll av stillas?
Så lenge det er i bruk, skal det kontrolleres med jevne mellomrom avpasset etter forholdene. Etter uvær, når andre forhold kan ha virket inn på stabilitet og styrke, og når stillaset har vært ute av bruk i en uke eller mer, skal stillaset kontrolleres før det tas i bruk.

Hvilke krav er det til skilting av stillas?
Alle stillas skal ha et lett synlig skilt (også kalt godkjenningskort) som viser om stillaset er godkjent eller ikke godkjent for bruk. Skiltet må være lesbart og kunne motstå vær og vind over tid. Skiltet skal oppdateres etter hver kontroll.

Du liker kanskje

Mantall 28.5m elektrisk bomlift

mai 31, 2024

Vi er glade for å kunne presentere vårt nyeste medlem av Mantalls elektriske bomliftserie. Mantall HT285JH selvgående teleskoplift har en maksimal arbeidshøyde på 28,5m og en maksimal horisontal rekkevidde på 21,6m. Dette er vår høyeste og mest avanserte batteridrevne bomlift, og setter en ny standard for miljøvennlige arbeidsplattformer. Den store kurven og 360-graders rotasjonen gir uovertruffen fleksibilitet, slik at brukerne enkelt kan få tilgang til selv de mest utfordrende arbeidsområdene. Som en batteridrevet lift representerer den et betydelig skritt mot…

Les mer

Lanserer tippcontainere

mai 15, 2024

Vi lanserer tippcontainere på 1100- og 600 liter. Disse containerene er utviklet for effektiv avfallssortering og er svært praktisk i bruk. Containerene er ideell for å sortere ulike materialer som papir, plast, glass, metall, grus, sement, trevirke og annet avfall. Med innebygde gaffellommer er denne containeren enkel å håndtere og kan enkelt flyttes med en gaffeltruck. Den har en praktisk automatisk tømmefunksjon som aktiveres via en fjærbelastet trykkplate i fronten. Etter tømming tippes containeren tilbake til opprinnelig posisjon og låses…

Les mer

Hvordan forebygge ulykker med lift

april 18, 2024

De siste årene har det blitt vanligere å bruke personløfter (lift) til arbeid i høyden. Men det er risikofylt arbeid, og årlig mottar Arbeidstilsynet 3 til 4 ulykkesmeldinger etter bruk av slik lift. Ulykkene er ofte svært alvorlige, og noen ganger også med dødelig utfall. Personløftere kan gjøre det tryggere å arbeide i høyden. Samtidig mottar Arbeidstilsynet årlig flere meldinger om ulykker knyttet til personlift. De vanligste ulykkene med bruk av personløfter skyldes fall fra plattform, klemming, velt, påkjørsler, mekaniske…

Les mer

Varme arbeider – FAQ

mars 21, 2024

Vi har i flere år arbeidet med opplæring i varme arbeider. Vi har samlet de fleste spørsmålene og problemstillingene vi får fra våre kunder og her finner du svar. Hvor lenge er varme arbeider sertifikatet gyldig? Varme arbeider sertifikatet er gyldig i 5 år. Etter utløp må man ta en nytt kurs for å bli sertifisert på nytt. Hvordan fornye sertifikat i varme arbeider? For å fornye sertifikatet må man ta nytt kurs, inkludert eksamen og ny slokkeøvelse. Kan jeg…

Les mer

Interessert i våre produkter eller tjenester?

Vi tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester som dekker de fleste behov. Vi ønsker å være tilgjengelig for våre kunder og bistå med vår ekspertise.

Hvis du har behov for ytterligere informasjon, har et prosjekt eller lurer på noe så er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.    Kontakt oss