Verneombud – nye regler fra 2024

Nye regler for hvilke virksomheter som skal ha verneombud trådte i kraft 1. januar 2024. I denne artikkelen lister vi opp de nye reglene som kom i 2024. Først kan det være greit å få en forklaring på hvorfor vi har verneombud på arbeidsplassen. 

Verneombudet er et mellomledd som skal bistå arbeidsgiver og arbeidstaker til å arbeide sammen. Det er lovpålagt å ha verneombud i nesten alle bedrifter. Grunnen til dette er at hovedrollen til personen som blir valgt som verneombud er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.   

Hvordan skal bedrifter forholde seg på de nye reglene? 

Vi skal se nærmere på hvilke virksomheter som blir lovpålagt å velge denne rollen og på endringene i regelverket for verneombud og arbeidsmiljøutvalg fra 1.1.2024.   

1. Verneombudets oppgaver (nytt) 

Som hovedregel skal verneombudet, ifølge aml §6-2, se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, at arbeidstakerne får den nødvendige opplæringen og at arbeidet er organisert slik at de ansatte kan utføre arbeidet på en sikker og helsemessig forsvarlig måte.   

Fra 1.1.2014 vil verneombudets oppgaver også inkludere innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten (§6-2. 1)  

I tillegg, vil verneombudet, etter nye regler, også ivareta arbeidstakernes psykososiale miljø (§6-2. 2).   

2. Valg av verneombud (nytt) 

Det er nå krav om verneombud for flere virksomheter.  De nye reglene sier at:  Virksomheter med fem eller flere arbeidstakere skal ha minst ett verneombud, men dersom det er færre enn fem arbeidstakere, så kan det avtales en annen ordning (endret § 6-1. 1.). 

Reglen før var fra 10 eller flere arbeidstakere.   

3. Arbeidsmiljøutvalg  (nytt) 

Det er også nye regler for arbeidsmiljøutvalg (endret § 7-1 første ledd):  Det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med flere enn 30 ansatte, eller i virksomheter med 10-30 ansatte når en av partene i virksomheten krever det.  Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med færre enn 30 arbeidstakere. 

Reglen før omfattet virksomheter med over 50 ansatte. 

Det er viktig at du er kjent med disse endringene, slik at du kan starte prosessen med eventuelle nødvendige endringer i henhold til dem. Ved å holde deg informert og gjennomføre nødvendig opplæring blir arbeidsplassen tryggere både for deg og de rundt deg. 

 

Opplæring av verneombud og HMS  

Det er også viktig at ledere og verneombud har den nødvendige opplæringen i arbeidsmiljø/HMS, slik at de kan ha et godt samarbeid og medføre til et sikkert arbeidsmiljø. 

Gjør deg kjent med våre nettbaserte kurser her. Vi tilbyr et bredt utvalg av relevante kurs, og du har muligheten til å velge det som passer deg best:  

Verneombudskurs  

HMS for ledere  

Som sagt før, må de ansatte også gjennomfører påkrevd opplæringen. Vi tilbyr kurs i:  

HMS for utenlandske arbeidstakere 

HMS bygg og anlegg  

HMS minikurs for nyansatte  

Innføring i HMS 

HMS for montering av modulbygg 

 

Ta våre nettbasert HMS kurs på: instantkurs.no

 

Du liker kanskje

Stillas spørsmål – dette bør du vite

juni 25, 2024

Hvordan sikrer man et stillas? Stillaset skal være sikret med rekkverk og sparkebord (fotlist) i hvert fag for å forhindre at personer eller gjenstander faller ned. Hvis stillaset er mer enn 30 cm fra veggen, skal det også være rekkverk og sparkebord på innsiden av stillaset. Hvordan vet jeg hvilken type stillas jeg skal velge? Stillaskonstruksjonen avhenger av typen arbeid som skal utføres. For eksempel, for enkelt fasadearbeid eller lett tømmerarbeid er det ikke behov for et stillas som kan…

Les mer

Mantall 28.5m elektrisk bomlift

mai 31, 2024

Vi er glade for å kunne presentere vårt nyeste medlem av Mantalls elektriske bomliftserie. Mantall HT285JH selvgående teleskoplift har en maksimal arbeidshøyde på 28,5m og en maksimal horisontal rekkevidde på 21,6m. Dette er vår høyeste og mest avanserte batteridrevne bomlift, og setter en ny standard for miljøvennlige arbeidsplattformer. Den store kurven og 360-graders rotasjonen gir uovertruffen fleksibilitet, slik at brukerne enkelt kan få tilgang til selv de mest utfordrende arbeidsområdene. Som en batteridrevet lift representerer den et betydelig skritt mot…

Les mer

Lanserer tippcontainere

mai 15, 2024

Vi lanserer tippcontainere på 1100- og 600 liter. Disse containerene er utviklet for effektiv avfallssortering og er svært praktisk i bruk. Containerene er ideell for å sortere ulike materialer som papir, plast, glass, metall, grus, sement, trevirke og annet avfall. Med innebygde gaffellommer er denne containeren enkel å håndtere og kan enkelt flyttes med en gaffeltruck. Den har en praktisk automatisk tømmefunksjon som aktiveres via en fjærbelastet trykkplate i fronten. Etter tømming tippes containeren tilbake til opprinnelig posisjon og låses…

Les mer

Hvordan forebygge ulykker med lift

april 18, 2024

De siste årene har det blitt vanligere å bruke personløfter (lift) til arbeid i høyden. Men det er risikofylt arbeid, og årlig mottar Arbeidstilsynet 3 til 4 ulykkesmeldinger etter bruk av slik lift. Ulykkene er ofte svært alvorlige, og noen ganger også med dødelig utfall. Personløftere kan gjøre det tryggere å arbeide i høyden. Samtidig mottar Arbeidstilsynet årlig flere meldinger om ulykker knyttet til personlift. De vanligste ulykkene med bruk av personløfter skyldes fall fra plattform, klemming, velt, påkjørsler, mekaniske…

Les mer

Interessert i våre produkter eller tjenester?

Vi tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester som dekker de fleste behov. Vi ønsker å være tilgjengelig for våre kunder og bistå med vår ekspertise.

Hvis du har behov for ytterligere informasjon, har et prosjekt eller lurer på noe så er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.    Kontakt oss