Salg

Spirstillas – pakke 12

Arbeidshøyde: 4m
(4,5m ved bruk av benjusteringer)
Plattformhøyde: 2m
Stillaslengde: 5,14m
Stillas dybde: 0,73 m
Antall seksjoner lengde: 2
Antall seksjoner høyde: 1

Maksimal belastningsklasse (200kg/ m²)

Instant HD er et spirstillas i aluminium med maksimal belastningsklasse 3. Stillaset er utviklet for tyngre jobber innen bygg- og anlegg, industri og offshore. Systemet er fleksibelt, robust og har lav egenvekt.

26,595 kr(eks. mva)

Send forespørsel
Stillaslengde:

5,14m

Høyde:

4m arbeidshøyde
2m plattformhøyde

Komponenter:

06 Bunnhylse
06 Spir 2,0 m
05 Spir 1,0 m
08 Sidestag 2,57 m
07 Sidestag 0,73 m
01 Diagonal stag, 2,57 m seksjon
02 Diagonal stag, 0,73 m seksjon
03 U-Transom 073
01 Plattform m/luke og stige, 0,61 x 2,57 m
02 Plattform (stål) 0,32 m x 2,57 m
06 Benjustering 1 m m/fotplate
03 Veggfeste 0,60 m, rørtype
03 Kobling, dreibar, SW22
03 Øyebolt
02 Fotlist, 2,57 m
02 Fotlist, endestykke
03 Kobling m/fotlistfeste, SW22

Vekt 240 kg
Transportmål 365 × 80 × 40 cm

Instant HD har patenterte skjøteprosess med kald form er en teknologisk forbedring av vårt opprinnelige skjøtesystem med strukturhåndtak, som har blitt benyttet med hell i våre aluminiumstårn i over 50 år. Instant Upright forblir markedsledende innen anvendelse og utvikling av denne teknologien.

Instant HD er et modulært stillassystem i aluminium og består av forhåndsfabrikkerte komponenter som er utformet i henhold til bestemmelsene i EN-12810, EN-12811, Eurocode 9 og EN-74. Stillaset er blitt testet av Oxford Brookes University og samsvarer med BS EN 12811-3 – Utstyr for midlertidige arbeider.

Et modulært stillassystem har mange fordeler sammenlignet med tradisjonelle systemer.
– Stillaset er lettere å sette opp. De forhåndsfabrikkerte vertikale spirene og sidestagene har standardmål, og kan derfor settes sammen uten at det er behov for oppmåling hver gang det skal settes på sidestag eller tverrstang.

– Stillaset kan settes opp hurtigere. Vanligvis kan en standard sammenkobling utføres på mindre enn 5 sekunder. Med tradisjonelle systemer ville dette tatt mer enn 20 sekunder hvis posisjonen skulle både måles og justeres.

– Består av færre deler. Siden de forhåndsfabrikkerte delene allerede er blitt påsatt koblingskomponenter, består settet av færre deler, noe som gjør transporten til monteringsstedet mindre tidkrevende.

– Man kan fortsatt bruke tradisjonelle stillassystemer hvis ønskelig. Man kan spare tid på å bruke et modulært system i forbindelse med de forberedende operasjonene, og heller gå over til et tradisjonelt stillasoppsett når det er behov for ekstra fleksibilitet. Rørene som brukes i Instant HD deler er kompatible med standard stillassystemer.

Grunnkomponentene i Instant HD stillassystemet er vertikale spirer, tverrstenger, sidestag, doble sidestag og vertikale diagonalstag. Disse komponentene er tilgjengelige i flere størrelser i 3 kategorier: tilgjengelige komponentstørrelser. 0,36m 0,73m, 1,09m, 1,40m, 1,57m, 2,07m, 2,57m og 3,07m lengder.